60Χ80 λάδι σε καμβά

80Χ150 τρίπτυχο λάδι σε καμβά