50Χ60 λάδι σε καμβά

50Χ70 λάδι σε καμβά

80Χ80 λάδι σε καμβά