Μέγας Αλέξανδρος, 80Χ100, λάδι σε καμβά

 

εσωτερικό, 40Χ60, λάδι σε καμβά

Ποδοσφαιριστές, 90Χ120, λάδι σε καμβά 

 

Φόρμουλα, 80Χ100, λάδι σε καμβά 

Ιστιοπλοϊκά, 80Χ100, λάδι σε καμβά 

Λιμάνι Πειραιά, 60Χ150, λάδι σε καμβά 

Λιμάνι Πειραιά, 40Χ80, λάδι σε καμβά 

Ποδοσφαιριστές, 50Χ70, λάδι σε καμβά