Μυτιλήνη 50Χ70 λάδι σε καμβά

Σάμος 50Χ70 λάδι σε καμβά

Γαλαξίδι 60Χ80 λάδι σε καμβά

 

Μόλυβος Λέσβου 80Χ100 λάδι σε καμβά

 

 


 

 

Χίος 60Χ80 λάδι σε καμβά

Πειραιάς 60Χ120 λάδι σε καμβά

Μυτιλήνη 70Χ100 λάδι σε καμβά

Ύδρα 80Χ100 λάδι σε καμβά

Μήλος 60Χ80 λάδι σε καμβά

Ύδρα 60Χ80 λάδι σε καμβά

Βάρκες 50Χ70 λάδι σε καμβά

Καστελλόριζο 70Χ100 λάδι σε καμβά