Άνοιξη 90Χ120 λάδι σε καμβά

Ζευγάρι 24Χ30 λάδι σε καμβά

Ζευγάρι 30Χ40 λάδι σε καμβά

Κοπέλα 60Χ80 λάδι σε καμβά

Μορφές 30Χ90 λάδι σε καμβά

Περίπατος 20Χ40 λάδι σε καμβά


 Περίπατος 24Χ30 λάδι σε καμβά

Περίπατος 30Χ40 λάδι σε καμβά

Περίπατος 2 30Χ40 λάδι σε καμβά

Πλοιάριο 30Χ60 λάδι σε καμβά

Ρεμβάζοντας 18Χ24 λάδι σε καμβά

Σκηνή δρόμου 24Χ30 λάδι σε καμβά

Σκηνή δρόμου 30Χ40 λάδι σε μουσαμά